สมัครสมาชิก

วิธีสมัครสมาชิก (โปรดอ่านอย่างละเอียด)

  • เข้าหน้าสมัครสมาชิก
  • ป้อนชื่อสมาชิกที่ต้องการ (แนะนำให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษ)
  • ป้อนอีเมลของท่าน
  • เช็คอีเมล เพื่อยืนยันควาเป็นเจ้าของอีเมล
  • คลิกที่ลิงก์ เพื่อเข้าระบบ
  • ตั้งรหัสผ่าน เพื่อใช้ในการเข้าระบบครั้งต่อไป